Formularz zamówienia wydruków z norm polskich i zagranicznych


 


Zamawiany materiał

Zamówienie na kopie papierowe ISTOTNYCH fragmentów (definicje, wykazy, tabele, wykresy, rysunki, treść właściwa) Polskich Norm
(maksymalnie 30% dokumentu).


* Numer normy, np. PN-EN 149+A1

*  Tytuł normy, np. Sprzęt ochrony układu oddechowego...

*  Rok wydania normy

 Wersja językowa

* Numer/y stron/y do wydruku podane z paska narzędziowego PDF

Help UWAGA: Numery stron z paska narzędziowego PDF nie pokrywają się z numerami stron widniejącymi na stronicach normy.
Zamawiający

Prawo wydruku przysługuje wyłącznie pracownikom AGH prowadzącym zajęcia dydaktyczne i/lub badania naukowe,
studentom, doktorantom i uczestnikom studiów podyplomowych AGH.


*  Zamawiający (imię i nazwisko) 

* Nr karty bibliotecznej / nr legitymacji  

 Wydział / Jednostka


 Kategoria użytkownika


*  E-mail 

 Telefon


 Uwagi


Oświadczenie
* Wyrażam zgodę na poniesienie kosztów wydruku 0,25 zł / strona A4

 * pole obowiązkowe


Prawo autorskieW związku z zapisami Umowy o współpracy ze szkołą wyższą podpisana w dniu 15.11.2018 r. pomiędzy Prezesem PKN a Rektorem AGH w kwestii prawa do wykonywania kopii fragmentów Polskich Norm prosimy wszystkich pracowników i studentów AGH o bezwzględne przestrzeganie zawartych w niej postanowień.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386 ) Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN).


  
RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO: http://www.bg.agh.edu.pl/pl/RODO